Abdij Sint-Sixtus

Herroepingsformulier

Herroepingsformulier:

Aan Abdij Sint-Sixtus vzw
Donkerstraat 12
8640 Westvleteren
België
E-mail: herroeping@sintsixtus.be
Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep:
  • Besteld op:   
  • Nummer Bestelling:  
  • Afgehaald op:
  • Naam van de consument:   
  • Klantnummer:  
  • Adres consument:
  • Datum   
  • Handtekening van consument
    (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):